• Eduard Bermann

4 strategie pro druhý poločas. Která je ta vaše?


4 strategie pro druhý poločas


V určitém okamžiku života si mnoho lidí všimne signálů svého druhého poločasu.

Místo mladá paní vám v obchodě začnou říkat paní, při stěhování nábytku na chalupě jste nějak dřív unavení, ve zprávě od doktora najdete mezi latinskými výrazy sousloví “počínající degenerativní změny” nebo se vám na srazu spolužáků zdá, že všichni tak nějak zestárli. Zkrátka něco se změní a většina lidí zareaguje. Všiml jsem si čtyř rozdílných typů reakcí.


1. Popírač. „Nic se neděje, jede se dál. Je pravda, že už mi není dvacet, ale všechno zvládnu, když zvýším úsilí“. Najde si novou práci (mnohdy podobnou, jen se vymění šéf, protože s tím bývalým „už to fakt nešlo“), novou partnerku, nový základní tábor. Co nevyšlo v první půli, zvládnu teď. Protože už nebudu dělat stejné chyby jako dříve. Takový člověk změní kulisy, změní osoby a obsazení, ale nezmění charakter svojí postavy. Jenže už mu není dvacet a to, co fungovalo před dvaceti lety už teď moc nefunguje.

2. Oběť. Motem je: mládí v p…. a do důchodu daleko. Říká si: „Nemůžu nic změnit, můžu jen čekat na důchod. (Kolik mi asi dají?)“. Důsledkem je závislost na jiných, posléze na starobním důchodu a projevem je stěžování, závist a nenávist k úspěšným a mladým. Početná skupina podporovaná zištně dobroději pod heslem: my se o vás postaráme (za cizí peníze), vy za to nemůžete, že stárnete.

3. Hedonistický Rentiér. Užívá si plodů prvního poločasu a hlídá si jeho status. V golfovém nebo jiném klubu, věnuje v rozhovorech hodně času vyprávěním o svých dovolených a tomu, jak strašně drahá byla oprava domu nebo chrupu. Obyčejně nás v této souvislosti napadá charakteristika: Je za vodou. (Hedoné = tělesná rozkoš).

4. Eudaimonický Podnikavec. Reakcí na výše zmíněné signály druhého poločasu je uvědomění si změny a přehodnocení toho, co má smysl. V prvním poločasu to byla snaha se prosadit, mít úspěch, vytvořit bohatství, získávat a produkovat, zabezpečit sebe a blízké, odpovědnost k sobě a rodině. Přehodnocení smyslu v poločasu vede ke změně postoje a role. Projevem může být předávání znalostí, zkušeností, podpora a pomoc jiným. A to nejen penězi, ale i zkušenostmi a časem, a to na celý nebo částečný úvazek. (Eudaimonia= člověk jedná v souladu se svým svědomím, se svými hodnotami).


Každý člověk má přístup ke všem typům reakcí. Kdo necítí alespoň trochu nostalgie nad fotkami z doby, kdy nám bylo dvacet a kdo by nechtěl alespoň na chvíli nemít starosti a být za vodou?

Skutečné výsledné jednání v druhém poločasu je individuální kombinací všech typů.


Program Umění druhého poločasu je pro ty, kteří vnímají signály, chtějí ujasnit svůj vlastní plán pro druhý poločas a vydat se na cestu.0 zobrazení
  • White Facebook Icon

© 2019 by Umění druhého poločasu

Myslíkova 32

120 00 Praha - Nové Město