• Eduard Bermann

5x o workshopu Cestovní mapa druhého poločasu

Jste na pochybách, zda workshop Cestovní mapa druhého poločasu je pro vás?

Zvažujete účast?

Chcete vědět o čem bude řeč? Odpovědi můžete najít zde:


Každý z nás máme za sebou kus cesty životem. Cesta nebyla vždy jasná a přímočará, ale došli jsme až k dnešku. Jsme tady a to je úspěch. Máme toho také ještě dost před sebou. Jsme v pomyslném poločasu nebo blízko něj.1. Poločas neurčuje matematická polovina

Je těžké určit matematicky polovinu, když nevíme přesně, kolik je celek. Ano, druhou část našeho života nestartuje přesný věk, ale signály, které nám říkají, že se něco mění nebo se změnilo úplně, kolem nás, v nás. Mění se naše priority, zájmy, pohled na události, ochota dávat čas a energii. Klademe si otázky, které jsme si dříve nekladli a hledáme odpovědi vně. I přesto, že víme, že odpovědi musíme najít zejména sami v sobě.


V anglicky mluvících zemích se pro takové období používá výraz „transition“. Český překlad „přechod“ je jednoznačně spojovaný s fyziologickým procesem, se změnami našeho těla. Ale „transition“ může znamenat i výraznou změnu mnoha dalších oblastech: zaměstnání, odchod dětí z rodiny, změnu ve vztahu k nejbližším lidem a podobně. Všechny tyto události mají společné to, že bilancujeme minulost a zamýšlíme se nad budoucností.

2. Poločas není krize středního věku

Existují robustní studie, které dokládají, že životní spokojenost po dosažení dospělosti klesá, dosahuje nízkých hodnot kolem padesátého roku a s rostoucím věkem hodnotí lidé životní spokojenost opět lépe. Často je pokles spokojenosti spojován s pocitem nedostatečného smyslu a výraznou potřebou smysl znovu najít nebo artikulovat.


Hlavní rozdíl mezi krizí středního věku, jak je interpretována v literatuře, a druhým poločasem života, je v tom, že krize je spojena s ubýváním a se ztrátou. To vede k nečinnosti („lepší už to nebude“) nebo nanejvýš pasivnímu očekávání „možná se to časem zase zlepší“.


Poločasovník se dívá do budoucnosti s reálným optimismem a nadějí, protože vidí spíše příležitosti než omezení a aktivně na jejich realizaci pracuje. Spojujeme druhou polovinu se zaměřením na smysl a přesvědčením, že existuje způsob, jak ho naplnit.

3. Poločas je příležitost

Poločas života je příležitost podívat se na zbývající čas s růstovým nastavením mysli a vědomí tikajících hodin využít jako motivaci.


Pokud se díváme na běh času s parametrem fyzických sil na svislé ose, pak graf má tvar obráceného U a nám nezbývá než strategie oddalování, zpomalování a akceptování. Například vrcholoví sportovci, kde fyzické síly jsou rozhodující, končí po třicítce. Viz ilustrativní graf atletické výkonnosti s vrcholem kolem 25 let


Pokud se ale podíváme na života běh s parametrem růstu na svislé ose a uvědomíme si, že růst je nejen fyzický, ale i emocionální, duševní a spirituální, může být grafem čára, připomínající dva háčky, která se vyznačuje dalším růstem i v druhé polovině. Pak volíme jiné strategie. Pak volíme jiné strategie!


4. Ve druhém poločase se dělíme o to, co jsme získali v prvním

Významným rysem druhého poločasu je „dát druhým, podělit se“. Nemluvíme zde o penězích nebo hmotných statcích. Daleko cennější jsou znalosti a zkušenosti. A nejcennější dar je dar pozornosti (nabízíme čas - to nejdražší, co máme). Umění poslouchat a porozumět.


Jestliže první poločas je o tom uplatnit se, získávat a uspět ve světě, pak druhý poločas je o tom předat a podělit se s druhými. V mnoha průzkumech tento aspekt přispívá významně k pocitu naplnění a spokojenosti s prožitým životem.


Peter Drucker řekl: „Lidé dnes mají dva životy. Jsou nadměrně připravováni na ten první a nedostatečně na ten druhý. Neexistuje univerzita pro druhou polovinu.“


5. Co je cílem workshopu Mapa druhého poločasu?

Z mapy lze vyčíst odkud kam vede/nevede cesta, jaké jsou důležité orientační body, kde jsou zdroje, kde číhá potenciální nebezpečí…


To je cílem workshopu.


Během dne probereme hlavní pilíře vaší mapy:

  • Zorientujeme se - kde v mapě života právě jsme?

  • Odkud a s čím jsme přišli?

  • Na čem můžeme stavět?

  • Co jsou naše zdroje?

  • Co je pro nás důležité právě teď?

  • Kam chceme dojít v té druhé polovině?

  • Čemu se vyhnout?

  • Co chceme žít? A PROČ?Jeden z účastníků svůj zážitek z workshopu popsal takto :

„Mít možnost koncentrovaně 4 hodiny věnovat sám sobě, přemýšlet a prožívat to, co do budoucna chci a nechci … To je pro mě největší benefit z workshopu.“

Máte chuť vyrazit také na cestu podle své vlastní Mapy?

Příští workshop pořádáme ve čtvrtek 13. 6.


Další otázky rádi zodpovíme na 605 222 666.

201 zobrazení
  • White Facebook Icon

© 2019 by Umění druhého poločasu

Myslíkova 32

120 00 Praha - Nové Město