• Eduard Bermann

3 otázky druhého poločasu

Další večer z cyklu Umění druhého poločasu se uskutečnil 17.5. 2018 v prostorách Art of Change. Průvodcem byl zkušený konzultant Martin Kosek, který má široký pracovní záběr. Od diagnostiky přes psychosociální poradenství až k byznys koučinku.


Více o něm na http://www.martinkosek.com. Ve velmi důkladně připravené prezentaci se Martin ponořil do tématu rolí člověka v druhém poločasu v souvislosti s otázkou „kdo jsem?“, kterou si člověk obvykle klade jednak v době dospívání a potom v dospělosti v období, kterému říkáme poločas. Účastníci si v jednoduché hře napsali a uvědomili, kolik rolí mají a které jsou nejdůležitější ve fázi života, kterou právě žijí. Když jsme měli popsat deset kartiček s názvy rolí, zdálo se to některým příliš, ale všichni nakonec napsali a uvědomili si, že jich může být daleko více. Nicméně „nejdůležitější tři“ mohou být sice různé, ale jsou jen tři.


Druhá otázka, které jsme se dotkli, se týkala spokojenosti a štěstí v druhé polovině života. Martin prezentoval popisný pohled prostřednictvím několika výsledků seriózních průzkumů, které se neshodují v tom, zda lidé v druhé polovině jsou více spokojení než v první, ale vyvodil z nich několik zajímavých závěrů.

Například, že práce nehraje ve spokojenosti významnější roli než rodina.

Nebo jinak řečeno, lidé většinou přeceňují význam práce z hlediska spokojenosti v životě. Na otázku „jsem spokojený“ jsme se podívali i ze subjektivních pohledů přítomných a zjistili, že ať už si do spokojenosti dáváme cokoliv, je to otázka, kterou si lidé v poločase hodně kladou a určitě je to téma, kterému se budeme v našem seriálu ještě věnovat. Martin přítomné povzbudil, aby se na spokojenost podívali ze tří časových perspektiv:

Co mne činilo šťastným v minulosti, co mě přináší pocity štěstí teď a co mne inspiruje do budoucnosti.

To mi připomnělo úvahu D. Kahnemana na téma spokojenosti a štěstí. Rozlišuje dva aspekty: štěstí, které člověk prožívá, když žije svůj život (štěstí prožívajícího já); a úsudek, který si člověk udělá, když hodnotí svůj život (štěstí pamatujícího já).


Ve třetí části nás Martin pobídl pomocí hry se stromem života, abychom se podívali dopředu, do budoucnosti. Abychom využili svých zkušeností a předností, abychom upřesnili svoje směřování a naplnili svá přání. Líbila se mi věta:

„Minulost je pouze informace“,

která pomáhá si uvědomit, že žijeme v přítomnosti a směřujeme k budoucnosti. Jak často jsme svazováni minulými křivdami, nezdary a nepříjemnosti! A jak zbytečně nám to bere energii na to odpovědět si na otázku "jak dál." Co chceme vykonat, zažít nebo změnit k lepšímu.

0 zobrazení
  • White Facebook Icon

© 2019 by Umění druhého poločasu

Myslíkova 32

120 00 Praha - Nové Město