• Eduard Bermann

Večer na téma: Vztahy ve druhém poločasu

První ze série tematických setkání v rámci cyklu Umění druhého poločasu úspěšně proběhl.


Přednášející Jitka Šarlota Malínská seznámila účastníky interaktivní formou s několika zajímavými nástroji, které uplatňuje při práci s klienty (například Pyramidu zdraví).

Na množství příkladů ukázala její praktické aplikace a ze své více než dvacetileté praxe dokázala nabídnout povzbudivé příklady, kdy zprvu i velmi komplikované situace vyústily v posun správným směrem a k dobrým koncům.


Bylo zřejmé, že Jitka má ucelený názor na zdraví nejen ve vztazích, ale i v tom, co u každého člověka s nimi bezprostředně souvisí: výživa a zdravý vztah k sobě samému. Vysvětlila účastníkům dominový efekt neadekvátně ošetřených vztahů, který může vyústit až do fyzické nemoci. A naznačila možnosti, jak dominovému efektu předcházet a když už nastane, jak ho zastavit.


Návštěvníci tematického večera měli rovněž možnost si nakreslit vlastní Mapu vztahů. Za asistence přednášející si každý sám pro sebe uvědomil, co jim mapa ukazuje a jak je možno to interpretovat. O co je možné se opírat a kde je možno hledat inspiraci pro obohacení své vlastní vztahové sítě.


V závěrečné diskuzi jsme měli možnost sdílet svá vlastní témata a klást otázky. Dotkli jsme se například vztahů k dospělým dětem, k bývalému partnerovi i ke starším rodičům.


Účastníci si odnesli cenné postřehy od lektorky ale i od ostatních přítomných. A také přesvědčení, že i o této citlivé oblasti je možno hovořit věcně, odborně a přitom zajímavě.


Příště se sejdeme 17.5. k tématu: 3 nejčastější otázky v poločasu života.

0 zobrazení
  • White Facebook Icon

© 2019 by Umění druhého poločasu

Myslíkova 32

120 00 Praha - Nové Město