• Eduard Bermann

Večer na téma: Druhý poločas v práci

Cyklus večerních setkání v rámci projektu Umění druhého poločasu jsme v roce 2019 zahájili tématem „Druhý poločas v práci“.


Průvodcem byl Eduard Bermann, který v úvodu nabídl několik dat z výzkumných prací, které se zabývají životní spokojeností v závislosti na věku a dal je do souvislosti s rozvojem pracovní kariéry.


Zdroj: Diplomová práce Bc. Marie Löflerové „Životní spokojenost a věk“. CŽS = celková životní spokojenost

Četné práce dokládají, že celková životní spokojenost je nejnižší v období mezi 46 a 60 rokem života a že důležitým elementem celkové spokojenosti je spokojenost v práci.

V období kolem padesátky je většinou pracovní kariéra na svém vrcholu a intuitivně by laik odhadoval, že na vrcholu bude i životní spokojenost. Opak je pravdou.


Zaměstnanci v tomto období si uvědomují vrchol, kterého v kariéře dosáhli, ale také mohou zažívat nepříjemné pocity: ztrátu motivace, jistou vnitřní nespokojenost nebo pochybnosti o smysluplnosti vykonávaných úkolů.Zdroj: Diplomová práce Bc. Marie Löflerové „Životní spokojenost a věk“.

Mnozí si také uvědomují rychle ubíhající čas, chtějí ještě něco dokázat, mnohdy mají své vlastní plány se životem, které zatím nestihli uskutečnit.

Přítomní účastníci večera uváděli v diskusi řadu příkladů z praxe o tom, jak vnímá toto období zaměstnavatel a jak na ně reaguje. Shodli se na tom, že spíše nahodile nebo vůbec.


Klíčovým motivem, jak zvládnout druhou půlku je poločasová revize hodnot a smysluplnosti práce.


To by mělo být i v zájmu zaměstnavatelů, kteří chtějí využít zkušeností, znalostí a loajality poločasovníků k rozvoji organizace a obohacení jejich mladších kolegů.


Diana Kotková (spoluorganizátorka večera) uváděla příklady svých klientů, kteří poločasové téma řeší a připomněla, že se netýká jen zaměstnanců, ale i podnikatelů a majitelů, kteří kromě svého vlastního poločasu řeší i související změny ve firmách, které vybudovali. Zdůraznila, že toto téma je novým trendem ve společnosti, neboť po 25 letech svobodného podnikání u nás nastává postupná výměna generací v manažerských pozicích a postupné předávání firem za pochodu.Večer byl zaměřen jako obvykle i na praktické kroky a nástroje, které pomáhají k vyjasnění a k zaměření pro druhý poločas. V druhé části večera si tak přítomní mohli jako ukázku praktik „Umění druhého poločasu“ některé nástroje vyzkoušet a dozvědět se například, jaké je jejich vlastní skóre „skvělé, dobré a špatné“ práce. Dostali také několik námětů, jak svůj vlastní poměr vylepšit. Jak dělat více skvělé práce, která nás nabíjí a méně špatné práce, která nás ubíjí.


Přijměte pozvání na naše další akce:  • White Facebook Icon

© 2019 by Umění druhého poločasu

Myslíkova 32

120 00 Praha - Nové Město